ข้อตกลงการค้าเสรีแบบมาตรฐาน

ข้อตกลงการค้าเสรีแบบมาตรฐาน

Nov 29, 2018 news by admin

เป็นทางการ: Brexit จะทำให้เรายากจนกว่าที่เราจะอยู่ในสหภาพยุโรป นั่นคือข้อสรุปของการคาดการณ์ของรัฐบาลข้ามภาคส่วนระยะเวลา 15 ปี จำนวนที่ยากจนขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางใดของ Brexit ใช้ในสหราชอาณาจักร แต่ผลที่น่าจะเป็นได้ก็น่าจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจราว 60 พันล้านปอนด์และ 100 พันล้านปอนด์โดยไม่มีแผนเผชิญเหตุซึ่งมีต้นทุนเกือบ 200,000 ล้านปอนด์

พวกเขาคือผลที่ต้องการของรัฐบาลที่มีการค้าไร้ความปราณี ข้อตกลงการค้าเสรีแบบมาตรฐานซึ่งหมายถึงแรงเสียดทานที่ชายแดน การจัดเรียงแบบนอร์เวย์ซึ่งจะหมายถึงเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการใช้กฎอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายไม่มีข้อตกลง ในสามประเด็นแรกยังมีการพิจารณาถึงสถานการณ์การอพยพ 2 แบบคือสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลและการไหลเข้าสุทธิจากสหภาพยุโรปเป็นศูนย์