ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากประชากรสูงอายุ

ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากประชากรสูงอายุ

Dec 11, 2018 news by admin

ประเทศไทยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุนมนุษย์ท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสังคมผู้สูงอายุ รีเบ็คก้าเจสตอยเคิลรองประธานศูนย์พัฒนาการศึกษา (EDC) ได้กล่าวยกย่องในวาระการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการรวมศูนย์ที่ยอดเยี่ยมของรัฐบาลด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาล

เรายังเห็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากประชากรสูงอายุ กับปรากฏการณ์ที่สำคัญเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ไม่มีใครจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาส ความกังวลหลักคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่น พวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการจัดระเบียบวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่น