ฮ่องกงประณามความรุนแรงกรณีผู้ประท้วงขว้างระเบิดขวด

ฮ่องกงประณามความรุนแรงกรณีผู้ประท้วงขว้างระเบิดขวด

Aug 12, 2019 news by admin

การชุมนุมโดยผิดกฎหมายที่หลากหลายเขตมีผู้ประท้วงที่ใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดถนนล้อมสถานีตำรวจยิงแสงเลเซอร์และขว้างปาก้อนอิฐเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพฤติกรรมอันรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งแสดงถึงความไม่เคารพกฎหมายเป็นภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณชนเราขอประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง

โฆษกระบุว่า สืบเนื่องจากการกระทำอันผิดกฎหมายและรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและยืดเยื้อ ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะหลายอย่างต้องปิดให้บริการเร็วขึ้น รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อบริการด้านเหตุฉุกเฉินและกิจกรรมการค้าขายต่างๆ พร้อมเน้นย้ำว่าสิทธิในการดำเนินชีวิตตามปกติของประชาชนทั่วไปถูกยึดไป